Naujienos

AI ŽIEMOS SESIJA - PAVYKO!

AI ŽIEMOS SESIJA - PAVYKO!

Henrikas Mykolaitis -
Atsakymų skaičius: 0

Mieli kolegos mokytojai ir mokiniai,


dėkojame visiems, dalyvavusiems AI 4-ojo sezono žiemos sesijoje 2021 m. kovo 5 d. - ir pristačiusiems savo užbaigtus ar vykdomus darbus, ir dalyvavusiems diskusijose, ir tiems, kurie šį kartą tik stebėjo kitų pristatymus ir sėmėsi gerosios patirties. Ypatinga mūsų padėka mokytojams - darbų vadovams, nes tai Jūsų nuoširdaus ir profesionalaus darbo dėka mes galime džiaugtis rezultatais, pasiektais sudėtingomis suvaržymų sąlygomis.
Sesijos metu 33 mokyklų atstovai pristatė 13 užbaigtų ir 113 vykdomų projektinių darbų 17-oje tematikų, o juos stebėjo 400 sesijos dalyvių ir svečių.  Bendras pristatytų darbų ir jų autorių pasirengimo lygis yra tikrai aukštas, nors dauguma darbų dar nebaigti, jų originalumas ir taikomoji vertė nekelia abejonių, tad tikimės, kad sąlygos leis juos (ir tuos, kurie nebuvo pristatyti šioje sesijoje!) sėkmingai užbaigti iki Pavasario sesijos, kuri bus, kaip planuojame, gegužės pabaigoje - birželio pradžioje.
Sesijos srautų vaizdo įrašus, juos techniškai aptvarkę, iki kovo 12 d. įkelsime į AI žiemos sesijos puslapį - žiūrėkite patys ir parodykite kitiems!


Dar kartą dėkojame visiems už bendrą veiklą bei jos rezultatus ir linkime sėkmės tolimesniuose darbuose.
Būkime saugūs, kūrybingi ir energingi!

AI komandos vardu -
AI koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis