Šis puslapis yra prieinamas tik registruotiems AI platformos naudotojams - mokytojams ir yra skirtas planuoti AI mokyklų projektines ugdymo veiklas IV-ojo AI sezono (2020-2021 m. m.) metu.