AI

VGTU nuotolinio ugdymo „Ateities inžinerijos“ platforma (AI platforma) nuo 2017 m. nemokamai siūlo šiuolaikinių inovacijų ugdymo turinį, įrankius, kontaktines kūrybines dirbtuves, nuotolines konsultacijas bei technologines paslaugas, kurios leidžia mokiniams ir mokytojams gilinti savo žinias inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų, informatikos, dizaino ir verslumo srityse, jas integruoti ir taikyti realių problemų sprendimui. Mokiniai gali atlikti integruotus projektinius darbus – ištirti savo namą ar aplinką, sukurti išmanųjį įtaisą, gaminį ar programėlę, išmokti investuoti bei vystyti verslą, po to konkursuose pristatyti darbų rezultatus ir ieškoti kelių jų įgyvendinimui. Pirmųjų dviejų AI platformos sezonų metu mokiniai atliko daugiau kaip 140 projektinių darbų. 2019–2020 m. m. platformos portfelyje yra 17 neformaliojo ugdymo tematikų, kurias savo projektiniams darbams yra pasirinkę daugiau kaip 500 mokinių iš 30 mokyklų.

Praktika įrodė šių ugdymo galimybių aktualumą, ir ypač regionuose, kuriuose itin trūksta šiuolaikines inžinerines technologijas išmanančių formaliojo ir neformaliojo ugdymo specialistų. Karantino reikalavimai apribojo visų galimybes, todėl kviečiame nedelsti ir įsitraukti į AI platformos veiklą!

Daugiau informacijos - spustelėjus pavadinimą

Linkime kūrybinės sėkmės bendrame darbe!

AI koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis