ŽS

"Ateities inžinerijos" 2019-2020 m. m. žiemos sesija vyks 2020 m. vasario 27 d. VGTU Saulėtekio, Senamiesčio ir Mechanikos rūmuose. Renginį organizuosime kūrybinių dirbtuvių forma pagal atskiras tematikas - komandos pristatys savo atliekamų projektų padėtį, drauge aiškinsis bei spręs jiems iškilusias problemas, todėl prašome ir darbų vadovų, ir konsultantų iš anksto susiderinti kaip naudingiausia būtų organizuoti tematikos darbą. Tos komandos, kurios bus jau baigusios savo darbą ir neplanuoja jo pristatyti gegužės mėn. (pvz., dvyliktokai), galės jį pristatyti žiemos sesijos metu. Mes, kaip paprastai, atspausdinsime plakatus, jei spaudai tinkami maketai bus parengti ir atsiųsti iki vasario 10 d. 

Norinčiuosius dalyvauti prašome iki 2020 m. vasario 20 d. užpildyti dalyvių anketas, o jei pristatote pabaigtą darbą - jo registracijos anketą prašome užpildyti iki vasario 10 d. Daugiau informacijos ir registracijos anketas galite rasti čia.

Svarbu: prieš pildant anketas maloniai prašome įsiregistruoti AI platformoje su savo paskyra.

Iki susitikimo žiemos sesijoje,

"Ateities inžinerijos" komandos vardu - koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis