Naujienos

PRIMENAME, KAD SAVIVALDYBĖSE VYKSTA NVŠ FINANSAVIMO KONKURSAI !

PRIMENAME, KAD SAVIVALDYBĖSE VYKSTA NVŠ FINANSAVIMO KONKURSAI !

Henrikas Mykolaitis -
Atsakymų skaičius: 0

Visas mokyklas (įskaitant ir profesines), vykdančias bendrojo ugdymo programą ir norinčias dalyvauti AI platformos veikloje 2020-2021 m. m., kviečiame dalyvauti savo savivaldybės organizuojamame NVŠ veiklų finansavimo konkurse. 

Šiemet Vyriausybė NVŠ veikloms papildomai skyrė rekordinę pinigų sumą - iš viso 8 mln. EUR, kuri ŠMSM 2020 07 07 įsakymu Nr. V-1022 yra paskirstyta savivaldybėms vaikų vasaros stovykloms ir kitoms NVŠ tęstinėms veikloms finansuoti konkurso būdu. Dalis savivaldybių savo konkursus jau organizavo, ir malonu pastebėti, kad visos mokyklos, kurios kreipėsi dėl paramos dalyvauti AI platformos veiklose, ją gavo, tačiau dauguma konkursų dar tik vyks rugpjūčio-rugsėjo mėn.

Raginame visas mokyklas, jau dirbančias AI platformoje, ir dar neisitraukusias į šią veiklą, skubiai kreiptis į savo savivaldybės administraciją, išsiaiškinti konkurso sąlygas ir pateikti paraišką dalyvavimui AI veiklose paremti. Tokio projekto tipinę sąmatą sudarytų išlaidos medžiagoms, priemonėms ir paslaugoms, kurios reikalingos mokinių kūrybiniams darbams, mokinių pavežėjimui į kontaktinių renginių vietas bei maitinimui renginių metu, taip pat mokytojų - projektinių darbų vadovų ir konsultantų simboliniam darbo užmokesčiui. 

Jei kiltų klausimų - mielai padėsime. Kreipkitės į pasirinktų tematikų konsultantus, kurių kontaktai nurodyti AI svetainės tematikų puslapiuose, arba - bendrais klausimais - el. paštu ateitin@vgtu.lt arba telefonu (8 618) 80420.

Iki susitikimo AI veiklose!

Ai koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis