Naujienos

AI KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS - 2019 M. RUDENĮ

AI KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS - 2019 M. RUDENĮ

Henrikas Mykolaitis -
Atsakymų skaičius: 0

Mūsų parengtas projektas "Ateities inžinerijos" regioninės kūrybinės dirbtuvės - mokinių nuotoliniams projektiniams darbams inžinerijos srityje skatinti" LMNŠC organizuotame Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurse buvo gerai įvertintas ir pateko į 26 projektų, kuriems skirtas finansavimas, sąrašą.

Laimėto finansavimo dalis bus skirta kūrybinių dirbtuvių organizavimo ir dalyvių maitinimo išlaidoms padengti, tačiau didžioji jo dalis teks medžiagų ir komponentų, reikalingų mokinių atliekamiems projektiniams darbams, įsigijimui - kiekvienam 4 mokinių komandos atliekamam darbui vidutiniškai teks po 100 Eur.

Planuojame, kad mokyklų paraiškos dėl  kūrybinių dirbtuvių organizavimo priimsime rugsėjo 1-15 d., o pačios dirbtuvės vyks nuo rugsėjo pabaigos iki gruodžio pradžios pagal su mokyklomis suderintas tematikas ir grafiką.

Konkrečią informaciją paskelbsime AI platformoje iki rugsėjo 1 d., o detaliai viską galėsime išsiaiškinti bei aptarti AI III sezono atidarymo renginyje Vilniuje, kuris vyks rugsėjo viduryje - tinkamiausią renginio datą, kaip paprastai, parinksime balsavimo būdu.

Linkime gero poilsio, tačiau nepamirškite ir retkarčiais užsukti į mūsų platformą - mūsų komanda dirbs ir vasarą!

 

AI komandos vardu -

AI koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis