Modulis „Robotika ir biomechanika praktiškai“

 

Modulis apima šias neformaliojo ugdymo sritis: informacinių, elektronikos ir mechanikos technologijų integravimą robotikoje, roboto koncepcijos kūrimą, biomechanikos sąsajas su robotika, roboto valdymo sistemos projektavimą ir gamybą, roboto valdymo algoritmo ir valdymo programos sudarymą, roboto gamybą, surinkimą ir testavimą.

 

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – pagal savo sumanytą temą skaitmeninės inžinerijos priemonėmis sukurti robotą, kuris atlieka konkrečią funkciją ir kurio veikimas gali būti pagrįstas biomechanikos principais, tam panaudojant šios platformos, mokyklos ir savo išteklius. Užduotį galima išplėsti, sumodeliuojant ir pagaminant originalias roboto konstrukcijos detales, taip pat sukuriant mobilią roboto valdymo aplikaciją, tam naudojantis dviejų kitų modulių – Naujo pramonės gaminio kūrimas ir Android mobiliųjų įrenginių programavimas – galimybėmis.