Modulis „Naujo pramonės gaminio kūrimas“

 

Modulis apima šias ugdymo sritis: naujo pramonės gaminio (toliau – gaminio) koncepcijos ir dizaino kūrimas, gaminio virtualus modeliavimas specializuotais programiniais įrankiais, gaminio (jo prototipo) sparčioji gamyba 2D lazeriniu pjaustytuvu ir 3D spausdintuvu, taip pat gaminio verslo plano kūrimas.

 

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – pagal savo sumanytą temą šiuolaikinės skaitmeninės inžinerijos priemonėmis sukurti naują gaminį – originalų funkcinį ar dekoratyvinį daiktą ar jo prototipą: mobiliojo telefono laikiklį, dekoratyvinę vazelę, suvenyrą ir pan., tam panaudojant šios platformos, mokyklos ir savo išteklius. Užduotį galima išplėsti parengiant gaminio verslo planą, tam naudojantis "Sėkmingo investavimo ir verslo kūrimo" modulio galimybėmis.