Modulis „Išmanioji statyba“

 

Modulis apima šias neformaliojo ugdymo sritis: statinio projektavimo ir statybos principus, pastato interjero ir jo elementų kūrimo pagrindus, pastato arba tilto skaitmeninio modelio kūrimo, panaudojant BIM (Building Information Modeling) technologiją, pagrindus; tiltų projektavimo pagrindus, tilto maketo iš makaronų projektavimą, konstravimą ir bandymus; išmanaus namo koncepcijos kūrimą.

Mokinių savarankiško darbo tipinės užduotys gali būti įvairios, pavyzdžiui: a) sukurti savo sumanyto statinio (pastato ar tilto) trimatį skaitmeninį modelį, b) suprojektuoti, pagaminti ir išbandyti savo sumanytą makaronų tiltą, c) sukurti savo sumanyto išmanaus namo koncepciją ir pan., tam panaudojant šios platformos, mokyklos ir savo išteklius.