Modulis ugdo mokinių įgūdžius ir gebėjimus formuoti problemas bei atlikti nuoseklius ir inovatyvius tyrimus, reikalingus inovacijų kūrimui ir diegimui kitose "Ateities inžinerijos" ugdymo srityse.  Modulis aprėpia esminius mokinių projektinio darbo etapus (problemos formavimo, inovatyvių tyrimų metodų, idėjų generavimo, greito prototipavimo bei įvedimo į rinką) bei principus, pagrįstus inovacijų ir kūrybiškumo ugdymo šiuolaikine praktika, kurie kitų "Ateities inžinerijos" modulių pagalba įgalins mokinius sukurti naujus gaminius, paslaugas bei kitus inovatyvius sprendimus, kuriančius jų naudotojams ekonominę, socialinę ar estetinę vertę