Modulis "Darni gyvenamoji aplinka"

 

Modulis apima šias neformaliojo ugdymo sritis: miesto ir kitos gyvenamosios aplinkos tyrimą pagal darniosios raidos, šiuolaikinės aplinkosaugos ir vandentvarkos, išmaniųjų miestų ir kelių principus, taip pat geografinės informacijos technologijų ir įrankių panaudojimą praktinių uždavinių sprendimui.

 

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – ištirti savo gyvenamosios aplinkos kokybę aplinkosauginiu, socialiniu, susisiekimo infrastruktūros, eismo saugumo, ekonominiu ir techniniu aspektais bei pateikti siūlymus jai pagerinti, tam panaudojant AI platformos, mokyklos ir savo išteklius. Vertinant gyvenamąją aplinką galima koncentruoti dėmesį į vieną ar keletą aspektų. Galimų užduočių pavyzdžiai: a) įvertinti savo miestelio socialinę, susisiekimo ir techninę infrastruktūrą, panaudojant geografines informacines sistemas; b) atlikti kelio iš namų į mokyklą automobiliu, dviračiu ir pėsčiomis analizę saugaus eismo požiūriu; c) įvertinti savo gyvenamojo namo energinį efektyvumą; d) ištirti buitinių atliekų susidarymo ir tvarkymo praktiką ir t.t.