KVIEČIAME Į NAUJAS „ATEITIES INŽINERIJOS“  NEAKIVAIZDINES PROGRAMAS!

Pirmoji sesija – 2018 m. birželio 25–29 d. Vilniuje

 

      PROJEKTAS

Žemiau pristatomos neakivaizdinės NVŠ programos yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) dalis ir yra finansuojama  2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonei „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ skirtų lėšų.

      PROGRAMOS

Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ ugdymo(si) platformos komanda, plėsdama savo veiklą, siūlo naujas neakivaizdines NVŠ programas Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams, norintiems praktiškai susipažinti su šiuolaikinės inžinerijos, technologijų bei inovacijų vadybos principais, įgauti pradinių praktinių įgūdžių ir, galiausia, praturtinti savo mokyklų NVŠ veiklas šiose srityse:

1. Audiovizualinių (AV) medijų taikymas kuriant ir diegiant inovacijas (nagrinėsime foto, vaizdo ir garso medijų bei jų technologijų pagrindus, planuosime ir gaminsime AV kūrinius, rengsime jų verslo planus).

2. Bepiločių orlaivių technologijos (nagrinėsime aerodinamikos, orlaivių sandaros ir inžinerinių sistemų pagrindus, konstruosime ir bandysime bepiločių lėktuvų modelius),

3. Biomedicinos inžinerija (nagrinėsime biomedicinos raidos ir bioninių signalų naudojimo automatiniam valdymui pagrindus, konstruosime ir bandysime įtaisų, skirtų medicinai, sveikatai ar sportui, maketus, rengsime jų verslo planus).

4. Dizaino technologijos ir inovacijos (nagrinėsime dizaino idėjų raidos ir koncepcijų pagrindus, eskizuosime, SolidWorks įrankiais modeliuosime ir sparčiuoju būdu gaminsime pasirinktus gaminius).

5. Išmanusis šiltnamis (nagrinėsime išmaniųjų statinių sistemų ir jų valdymo pagrindus, konstruosime išmaniojo šiltnamio maketą, rengsime jo verslo planą ir eksperimentuosime su augalų auginimu).

6. Liejimo technologijos detalių gamyboje (nagrinėsime metalų atgavimo technologijas, tirsime vario ir aliuminio lydinius, SolidWorks įrankiais modeliuosime pasirinktas detales, jas atliesime ir virinsime). 

7. Naujo pramonės gaminio kūrimas (nagrinėsime gaminio gyvavimo ciklą, eskizuosime, Fusion360 įrankiais modeliuosime ir sparčiuoju būdu gaminsime pasirinktą gaminį, rengsime jo verslo planą).

8. Šiuolaikinis automobilis (nagrinėsime automobilių inžinerinių sistemų, aerodinamikos, stabilumo ir savivaldžių automobilių valdymo pagrindus, konstruosime ir bandysime automobilių modelius).

9. Šiuolaikinės statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos (nagrinėsime konstrukcinių medžiagų, statinių ir jų profesionalios saugos priemonių pagrindus, modeliuosime ir gaminsime tiltų modelius).

10. Žalioji energetika (nagrinėsime saulės, vėjo ir geoterminės energetikos technologijų pagrindus, konstruosime ir bandysime saulės ar vėjo jėgainių modelius ir regsime jų verslo planus).

 Išsamesnė informacija pateikiama kiekvienos programos puslapyje žemiau.

      PROGRAMŲ TVARKARAŠTIS

Programų dalyviams 2018–2019 m. organizuosime tris kontaktines sesijas, kurių bendra trukmė – 12 dienų po 8 val., tarp sesijų programa apims 48 val., tada bendrausime nuotoliniu būdu. Užsiėmimų metu sukonstruotus įtaisus ar jų maketus dalyviai pristatys viešame renginyje-konkurse, o paskui galės pasiimti į savo mokyklas ir toliau AI platformoje tęsti pradėtą techninės kūrybos veiklą.

Pirmoji sesija bus Vilniuje 2018 m. birželio 25–29 d., antra sesija numatoma 2018 m. spalio–lapkričio mėn., trečioji sesija ir baigiamasis renginys –  2019 m. vasario mėn. Vilniuje. Dėl antrosios ir trečiosios sesijų vietos ir laiko atskirai susitars kiekvienos programos dėstytojai ir dalyviai. 

      DALYVAVIMO SĄLYGOS

Numatoma į kiekvieną programą priimti po 20 mokinių. Į programas kviečiame vyresniųjų klasių mokinių grupes (po keturis mokinius iš vienos mokyklos) su savo mokytoju, kuris pirmosios sesijos metu galės nemokamai dalyvauti LMNŠC STEAM mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 40 val. programoje, o vėliau kvalifikacijos tobulinimą galės tęsti atitinkamos AI tematikos srityje. Tas pats mokytojas gali dalyvauti ne su viena, bet su keliomis savo mokyklos mokinių grupėmis, dalyvaujančiomis skirtingose programose.

Dalyvavimas programose (užsiėmimai, kelionės, apgyvendinimas ir maitinimas) nemokamas. Pirmosios sesijos metu mokiniai gyvens studentų bendrabučiuose Saulėtekio al., ten pat gyvens ir programose dalyvaujantys mokytojai.

      INFORMACIJA MOKYTOJAMS

Kviečiame jus su viena ar daugiau mokinių komandų dalyvauti "Ateities inžinerijos" programose. Kadangi projekto finansavimas yra skiriamas mokiniams, pirmosios sesijos metu siūlome nemokamai dalyvauti LMNŠC organizuojamuose 5 dienų STEAM ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursuose (daugiau informacijos suteiks LMNŠC direktoriaus pavaduotoja Gitana Viganauskienė, el. p. gitana.viganauskiene@lmnsc.lt , tel. (8 5) 2767800), apsigyvenant studentų bendrabučiuose, kur gyvens ir mūsų programose dalyvaujantys mokiniai. Kitų sesijų metu pakviesime dalyvauti mūsų programų kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Kadangi neakivaizdinių programų mokomoji ir metodinė medžiaga bus įkelta į "Ateities inžinerijos" svetainę, ja, kaip ir kita ten esančia medžiaga, galės nemokamai naudotis ir mokiniai, norintys atlikti projektinį ar brandos darbą, nors ir nedalyvavę neakivaizdinėse programose. 

      REGISTRACIJA Į PROGRAMAS - IKI 2018 M. BIRŽELIO 15 D.

Taigi, jei kuri nors programa domina ir norite joje dalyvauti, siūlome:

  1. susiorganizuoti keturių (rekomenduojame) mokinių komandą ir susitarti su mokytoju dėl dalyvavimo pasirinktoje programoje. Tas pats mokytojas gali dalyvauti su keliomis komandomis, dalyvaujančiomis skirtingose programose.

  2. jei mokytojas arba niekas iš komandos narių dar nesate įsiregistravę "Ateities inžinerijos" platformoje - susikurti savo asmeninę vartotojo paskyrą (pradžiai pakanka bent vienam iš komandos narių turėti savo paskyrą),

  3. įregistruoti komandą, užpildant registracijos formą (žemiau). Registracijos raktas - 12041961. Jei komandą domina kelios programos nurodykite tai registracijos metu. Nepatekę į pirmojo prioriteto programą, galėsite pretenduoti į kitą jums tinkančią programą.

  4. laukti atsakymo, kuriame informuosime apie priėmimą į NVŠ programą ir apie tolimesnius veiksmus.

Registracijos pabaiga - 2018 m. birželio 15 d. 24:00 val. Vietų skaičius yra ribotas, todėl, programoje susiformavus dalyvių grupei, registracija į ją bus nutraukta anksčiau.

      PAPILDOMA INFORMACIJA

Išsamesnė informacija pateikiama kiekvienos programos puslapyje žemiau; ten nurodyti programos koordinatoriai atsakys į visus jus dominančius klausimus. Jei turite bendro pobūdžio klausimų (dėl registracijos, dalyvavimo programose ar pan.), rašykite el. paštu ateitin@vgtu.lt, o skubiais atvejais skambinkite platformos AI koordinatoriui Henrikui Mykolaičiui tel. (8 618) 80 420.

 

Iki susitikimo inžinerijos pasaulyje!

„Ateities inžinerijos“ komanda