KVIEČIAME Į TECHNINĖS KŪRYBOS NVŠ PROGRAMAS!

Šiame puslapyje pateikiame informaciją apie VGTU neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas, pagal kurias 2017-2018 m.m. dirbs mūsų techninės kūrybos grupės. Programos yra sėkmingai vykdomos nuo 2015-2016 m. m.

Šios programos yra pateiktos Vilniaus m. savivaldybės administracijos akreditavimui 2017-2018 m. m. Vaikui, lankančiam akredituotų programų užsiėmimus, gali būti skiriamas vienas 15 Eur/mėn. dydžio NVŠ krepšelis. 2017/2018 m. m. galimybė gauti krepšelį priklausys nuo ŠMM skiriamų lėšų ir lankančių vaikų skaičiaus: iki šiol visiems lankantiems VGTU NVŠ programų užsiėmimus krepšelių pakakdavo, tačiau šiemet gali būti pasikeitimų.

Bet kuriuo atveju, VGTU siekia, kad jo NVŠ programos būtų prieinamos visiems norintiems, todėl užsiėmimų lankymo kainos yra palyginti nedidelės (15 Eur/mėn.), o gavus krepšelį, už vieną programą iš viso nieko nereikėtų papildomai mokėti.

Numatoma, kad NVŠ užsiėmimai prasidės pirmoje rugsėjo pusėje.

Taigi, jei jūs norite lankyti kurios`nors programos užsiėmimus siūlome susisiekti su jos vadovu programos apraše nurodytu telefonu arba el. paštu ir išsiaiškinti būsimųjų užsiėmimų turinį, galimą tvarkaraštį, būsimojo dalyvio(ės) gebėjimus ir lūkesčius.

Jei turite bendro pobūdžio klausimų arba pasiūlymų - rašykite mums adresu ateitin@vgtu.lt  arba skambinkite telefonu 8 618 80 420.

Linkime įdomių ir naudingų užsiėmimų!

 

VGTU STEAM koordinatorius dr. Henrikas Mykolaitis