NUOTOLINIO UGDYMO PLATFORMA "ATEITIES INŽINERIJA" (AI PLATFORMA)

 

1. Projektas

Nuotolinio ugdymo "Ateities inžinerijos" platforma (toliau - AI platforma) yra sukurta, vykdant Lietuvos mokslų akademijos projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ 5 veiklą „Moksleivių nuotolinio švietimo sistemos technologijos mokslų srityje sukūrimas ir išbandymas“. Ši MOODLE platforma yra skirta integruotam mokinių ugdymui nuotoliniu būdu ir sudaro prielaidas jiems atlikti savarankiškus darbus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų srityje.

2. Paskirtis

AI platformos tikslas - panaudojant šiuolaikinių technologijų ir nuotolinės mokymo formos privalumus suteikti mokiniams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, papildomas galimybes gilinti savo žinias ir jas kompleksiškai taikyti inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų, informatikos, dizaino, verslumo ugdymo ir kitų susijusių STEAM dalykų srityse. Norintieji gali atlikti projektinius arba brandos darbus AI platformos siūlomose tematikose -  parengti ir atlikti taikomuosius tyrimus, sukurti originalius virtualius ar realius įtaisus, programėles ar statinių modelius, išmokti sėkmingai investuoti bei vystyti verslą, taip pat darbų konkursuose pristatyti jų rezultatus. Kita vertus, AI platformos medžiaga ir galimybės leis mokytojams paįvairinti jų dėstomų dalykų pamokas. 

 3. 2018-2019 m.m. tematikos

  AI platforma siūlo nemokamus vaizdo kursus, metodines priemones, interneto prieigą prie reikalingų IT išteklių ir nuotolines konsultacijas visų Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams, norintiems atlikti savarankiškus kūrybinius projektinius darbus, ar tiesiog pasitobulinti šiuolaikinės inžinerijos, technologijų, vadybos ir susijusiose srityse, taip pat jų mokytojams, norintiems paįvairinti savo dėstomo dalyko pamokas. 2018–2019 mokslo metais AI platformoje bus galima dirbti 10 žemiau išvardytų tematikų:

  • Android programėlių kūrimas“

  • „Bitkoinai: virtualiųjų valiutų technologijos“

  • „Gyvenamosios  aplinkos tyrimai pagal darniosios raidos principus“

  • „Atliekos ir darni aplinka“

  • „Darnus pastatas“

  • „Virtualios realybės modeliavimas su Minecraft: education edition

  • "Pramonės gaminio virtualus 3D modeliavimas  AutoCAD programa ir jo sparčioji gamyba“

  • „Roboto prototipo kūrimas“

  • „Investavimo srendimai DnB Trade aplinkoje“

  • „Verslo plano rengimas Canvas metodu“

Šių tematikų aprašai yra prieinami visiems svetainės lankytojams, o kursų video medžiaga, konsultacijos ir kiti nuotoliniam darbui reikalingi ištekliai - tik registruotiems naudotojams.

 4. Kokie yra AI platformos pirmųjų veiklos metų rezultatai?

 2017 m. gegužės mėn. VGTU kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru pradėjo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių apėmė, be kontaktinių užsiėmimų gegužės-rugsėjo mėn., ir darbą nuotoline forma, mokiniams atliekant projektinius darbus. Šiems mokiniams ir jų mokytojams 2017 m. spalio - lapkričio mėn. buvo organizuotos AI kūrybinės dirbtuvės. 2018 m. vasario 2 d. vyko atliekamų projektinių darbų peržiūra, kurioje buvo pristatyti 53 darbai, o galutinis atliktų darbų pristatymas įvyko 2018 m. gegužės 30 d., kuriame mokiniai iš 20 mokyklų pristatė 60 savo atliktų projektinių darbų, kurie jiems gali tapti realiu žingsniu į šiuolaikinių inovacijų kūrimo pasaulį. AI platformos naudotojų skaičius daug didesnis - po pirmojo sezono AI platforma nnaudojasi daugiau kaip 500 mokinių ir mokytojų.

 3. AI platformos plėtra: Neakivaizdinės NVŠ programos

 Be išvardytų nuotolinio ugdymo tematikų, 2018-2019 mokslo metais AI platformoje atsiras 10 naujų ugdymo tematikų, sukurtų VGTU įsitraukus į LMNŠC vykdomą projektą "Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra". Pačios programos ir dalyvavimo jose sąlygos pristatomos AI platformos kataloge "NVŠ neakivaizdinės programos"  http://ateitin.vgtu.lt/course/index.php?categoryid=25 . Šių programų ypatumas - jose dalyvaujantys mokiniai projekto metu 12 dienų dirbs kontaktinėse sesijose, o tarp sesijų - nuotoliniu būdu. Be šių mokinių, naujųjų programų medžiaga 2018-2019 m. m. galės naudotis ir kiti mokiniai, nedalyvaujantys kontaktinių sesijų veiklose, o jų mokytojams numatoma organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus.

4. Kaip įsitraukti į AI platformos veiklą?

Mokyklos dalyvavimas AI projekte įtvirtinamas jos sutartimi su VGTU dėl bendradarbiavimo AI platformoje, o pats darbas organizuojamas pagal AI platformos naudojimo tvarkos aprašą. 

Visus, iki šiol nedalyvavusius platformos veikloje ir norinčius į ją įsitraukti, prašome parašyti mums laišką adresu ateitin@vgtu.lt , o jei jūsų mokykla jau dalyvauja AI projekte - susisiekite su savo mokyklos AI mokytojais-koordinatoriais, jie padės jums susikurti savo naudotojo paskyrą ir įregistruos pasirinktuose kursuose.

Mums jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl jei turite bendro pobūdžio klausimų ar pasiūlymų dėl platformos veiklos parašykite el. laišką adresu ateitin@vgtu.lt arba skubiais atvejais susisiekite su platformos koordinatoriumi dr. Henriku Mykolaičiu, tel. (8 618) 80420, o dėl konkrečių tematikų - su jų koordinatoriais, nurodytais tematikų aprašuose.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime kūrybinės sėkmės!

 

 „Ateities inžinerijos“ komanda

 

Atnaujinta 2018 07 08