Nuotolinio ugdymo platforma "Ateities inžinerija"


Platformos tikslas - panaudojant šiuolaikinių technologijų ir nuotolinės mokymo formos privalumus suteikti mokiniams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, papildomas galimybes gilinti savo žinias ir jas kompleksiškai taikyti inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų, informatikos, dizaino, verslumo ugdymo ir kitų susijusių STEAM dalykų srityse. Dalyvaujantieji platformos veiklose atliks projektinius darbus - planuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus, kurti originalius įtaisus, programėles ar statinių modelius, sėkmingai investuoti ir vystyti verslą, taip pat planuoti bei vykdyti projektus ir konkursuose pristatyti jų rezultatus.

Platforma nuo 2017–2018 mokslo metų siūlys vaizdo kursus, metodines priemones, nemokamą interneto prieigą prie reikalingų IT išteklių ir nuotolines konsultacijas visų Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams, norintiems atlikti savarankiškus kūrybinius projektinius darbus, ar tiesiog pasitobulinti šiuolaikinės inžinerijos, technologijų, vadybos ir susijusiose srityse, taip pat jų mokytojams, norintiems paįvairinti savo dėstomo dalyko pamokas. Šiuo metu platformoje yra pateikiami 7 rengiamų ugdymo modulių aprašai; čia vėliau bus talpinami ir jų vaizdo kursai bei kita nuotoliniam darbui reikalinga informacija.

2017 m. gegužės-rugpjūčio mėn. vyks metodiniai seminarai mokytojams, norintiems dalyvauti platformos veikloje; informacija apie organizuojamus seminarus bus skelbiama "Ateities inžinerijos" svetainės naujienose.

Mums jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl jei turite bendro pobūdžio klausimų ar pasiūlymų dėl platformos veiklos parašykite el. laišką adresu ateitin@vgtu.lt arba susisiekite su platformos koordinatoriumi dr. Henriku Mykolaičiu, el. paštas henrikas.mykolaitis@vgtu.lt, tel. 8 61880420, o dėl konkrečių modulių - jų koordinatoriams, nurodytiems modulių aprašuose.


Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime kūrybinės sėkmės!

„Ateities inžinerijos“ komanda