NUOTOLINIO UGDYMO PLATFORMA "ATEITIES INŽINERIJA" (AI PLATFORMA)

 

1. Paskirtis

AI platformos tikslas - panaudojant šiuolaikinių technologijų ir nuotolinės mokymo formos privalumus suteikti mokiniams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, papildomas galimybes gilinti savo žinias ir jas kompleksiškai taikyti inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų, informatikos, dizaino, verslumo ugdymo ir kitų susijusių STEAM dalykų srityse. Norintieji galės atlikti projektinius darbus AI platformos siūlomose tematikose -  parengti ir atlikti taikomuosius tyrimus, sukurti originalius virtualius ar realius įtaisus, programėles ar statinių modelius, išmokti sėkmingai investuoti bei vystyti verslą, taip pat darbų konkursuose pristatyti jų rezultatus. Kita vertus, AI platformos medžiaga ir galimybės leis mokytojams paįvairinti jų dėstomų dalykų pamokas. 

 2. 2017-2018 m.m. tematikos

  AI platforma siūlo nemokamus vaizdo kursus, metodines priemones, interneto prieigą prie reikalingų IT išteklių ir nuotolines konsultacijas visų Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams, norintiems atlikti savarankiškus kūrybinius projektinius darbus, ar tiesiog pasitobulinti šiuolaikinės inžinerijos, technologijų, vadybos ir susijusiose srityse, taip pat jų mokytojams, norintiems paįvairinti savo dėstomo dalyko pamokas. 2017–2018 mokslo metais AI platformoje yra 9 žemiau išvardyti moduliai: 2 metodiniai ir 7 tematiniai moduliai, kurie siūlo tokias tematikas:

  • Android programėlių kūrimas“

  • „Bitkoinai: virtualiųjų valiutų technologijos“

  • „Gyvenamosios  aplinkos tyrimai pagal darniosios raidos principus“

  • „Atliekos ir darni aplinka“

  • „Darnus pastatas“

  • „Virtualios realybės modeliavimas su Minecraft: education edition

  • Pramonės gaminio virtualus 3D modeliavimas  AutoCAD programa ir jo sparčioji gamyba“

  • „Roboto prototipo kūrimas“

  • „Investavimo srendimai DnB Trade aplinkoje“

  • „Verslo plano rengimas Canvas metodu“

Modulių aprašai yra prieinami visiems svetainės lankytojams, o kursų video medžiaga, konsultacijos ir kiti nuotoliniam darbui reikalingi ištekliai - tik registruotiems naudotojams.

 3. Kas dalyvauja AI platformos veikloje?

Pirmąjį kvietimą įsitraukti į AI platformos veiklą paskelbėme 2017 m. balandžio pabaigoje. Atsiliepę mokytojai gegužės - rugsėjo mėn. dalyvavo parengiamuosiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kuriuos VGTU organizavo kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Spalio - lapkričio mėn. projekte dalyvaujančiose mokyklose buvo organizuotos AI kūrybinės dirbtuvės mokiniams ir jų mokytojams, ketinantiems atlikti projektinius darbus.

Mokyklos dalyvavimas AI projekte įtvirtinamas jos sutartimi su VGTU dėl bendradarbiavimo AI platformoje, o pats darbas organizuojamas pagal AI platformos naudojimo tvarkos aprašą.

 4. Kaip įsitraukti į AI platformos veiklą?

Visus, iki šiol  nedalyvavusius platformos veikloje ir norinčius į ją įsitraukti, prašome parašyti mums laišką adresu ateitin@vgtu.lt , o jei jūsų mokykla jau dalyvauja AI projekte - susisiekite su savo mokyklos AI mokytojais koordinatoriais, jie padės jums susikurti savo naudotojo paskyrą ir įregistruos pasirinktuose kursuose.

Mums jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl jei turite bendro pobūdžio klausimų ar pasiūlymų dėl platformos veiklos parašykite el. laišką adresu ateitin@vgtu.lt arba skubiais atvejais susisiekite su platformos koordinatoriumi dr. Henriku Mykolaičiu, tel. (8 618) 80420, o dėl konkrečių modulių - su jų koordinatoriais, nurodytais modulių aprašuose.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime kūrybinės sėkmės!

 

 „Ateities inžinerijos“ komanda