Čia pateikiama mišriojo ugdymo(-si) programa yra skirta įgyvendinti 2019-2020 m. m.