ŠIUOLAIKINĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS IR SAUGOS SISTEMOS

 

Tematika supažindina su fizikinėmis ir mechaninėmis medžiagų savybėmis, racionaliu medžiagų naudojimu šiuolaikinėse statybinėse konstrukcijose, inžineriniais saugos sistemų sprendimais, taikomais įvairios paskirties statiniuose. Programoje numatyti užsiėmimai padės moksleiviams formuoti eksperimentinio darbo įgūdžius: išsikelti tikslus, sudaryti eksperimentinę programą, parinkti bandymo metodą, fiksuoti aktualią informaciją, tinkamai analizuoti rezultatus, formuluoti išvadas. Moksleiviai turės galimybę eksperimentiškai nustatyti fizikines ir mechanines konstrukcinių medžiagų savybes bei jas taikyti kuriant realybę atspindintį kompiuterinį medžiagos ar iš jos pagamintos konstrukcijos modelį. Tinkamai paruoštas modelis leis vertinti konstrukcijų savybes, prognozuoti jų elgseną ir optimizuoti formą. Vykdydami programą moksleiviai pagilins praktinius konstravimo įgūdžius ir susipažins su esminiais inžineriniais sprendimais, taikomais tiltų konstrukcijose. Programoje numatytos išvykos metu moksleiviai apžiūrės Vilniaus mieste esančių skirtingo tipo pėsčiųjų ir automobilių tiltų konstrukcijas, susipažins su jų projektavimo principais. Taikydami kompiuterinio projektavimo paketus moksleiviai modeliuos tilto konstrukciją, ją analizuos, fiziškai konstruos jos maketą ir, naudodami laboratorinę įrangą, išbandys. Taip pat programos dalyviai teoriškai ir praktiškai susipažins su saugos sistemų technologijomis. Baigę programą moksleiviai gebės identifikuoti, vertinti ir valdyti grėsmes ir pavojus, kylančius eksploatuojamiems statiniams.