Modulis apima šias ugdymo sritis: JAVA programavimo kalbos pagrindai, Android operacinės sistemos ir išmaniųjų įrenginių analizės pagrindai, mokymasis dirbti su Android Studio programine įranga, naujos Android programėlės algoritmo ir dizaino kūrimas, programėlės kodo rašymas, programėlės testavimas ir programėlės pristatymas.

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – pagal savo sumanytą temą sukurti Android programėlę JAVA programavimo kalba, naudojant Android studio įrankius, taip pat šios platformos, mokyklos ir savo turimus išteklius. Užduotį galima išplėsti parengiant siūlomos programėlės, kaip paslaugos idėjos, verslo planą, tam naudojantis "Verslo plano rengimas Canvas metodu" modulio galimybėmis.