Modulis „Sėkmingas investavimas ir verslo kūrimas“

 

Modulis apima šias ugdymo sritis: investavimo valiutų ir kapitalo rinkose pagrindus, investicinio portfelio formavimą bei valdymą realiuoju laiku, virtualių DnB Trade ir Oandos platformų naudojimą investavimui, sėkmingo verslo įmonės kūrimo pagrindus, rinkos tyrimus, verslo modelio parengimą Canvas metodu, įmonės išlaidų biudžeto sudarymą, gaminio reklamos plano sudarymą.

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis gali būti dvejopa: a) investicinio portfelio iš pasirinktų finansinių instrumentų formavimas ir prekyba jais virtualiose DnB Trade ir Oanda platformose; b) pasirinkto produkto verslo projekto parengimas Canvas metodu, tam panaudojant šios platformos, mokyklos ir savo turimus išteklius.